Like... :))
Trang chủ Điều trị nha khoa Chi tiết
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon
.:T́m kiếm:.
nhakhoa126.com
Google
.:Điều trị cho trẻ em:.


Các thời điểm mọc răng ở trẻ em ở từng lứa tuổi

( Ngày đăng: 20-01-2013 )

Khi bạn gặp phải t́nh trạng tương tự và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nó, đừng ngần ngại, hăy email cho chúng tôi theo địa chỉ nhakhoathammy126@gmail.com. Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp tại đây. Cảm ơn bạn đă đọc bài viết này!
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/1.jpg  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/2.jpg
 X-quang hàm trên và dưới trẻ sơ sinh và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ sơ sinh trên xương hàm
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/1%20year%20old%20girl(1).jpg             http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%201%20year.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 6 tháng tuổi.Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 6 tháng tuổi trên xương hàm, có thể thấy thân răng sữa cửa giữa số 1 dưới và trên được kư hiệu bằng màu xanh đă nhô lên trong miệng. Răng cửa dưới thường mọc trước. Mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm

http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/7.jpg                  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%201%20year.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 9 tháng tuổi vàSơ đồ mầm răng sữa trẻ 9 tháng tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc răng cửa sữa số 1 và 2 hàm trên và dưới kư hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ) mầm răng sữa số 5, 4, 3, thân răng sữa số 2, 1

http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/2%20year%20old%20girl.jpg                    http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%203%20years.jpg

X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 1  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), mầm răng sữa số 5 và răng sữa số 4 đă mọc trong miệng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 1 tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc răng cửa sữa số 1, 2 và răng hàm sữa số 4  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ) mầm răng sữa số 5, răng số 4 ( đă mọc ), mầm răng sữa số 3, răng sữa số 2, số 1


http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/3%20years%20old%20girl.jpg             http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%203%20years.jpg

X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 2  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ),  răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đă mọc trong miệng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 2 tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa số 5, 4, 3, 2, 1

http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/4%20years%20old%20boy.jpg                 http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%204%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 3  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đă mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 3  tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1, Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng


http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/5%20year%20old%20boy.jpg                    http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%205%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 4  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đă mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 4  tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng,  Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng.


http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/6%20year%20old%20boy.jpg                  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%206%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 5  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 7, số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đă mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng. Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 5  tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng, Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng. Bắt đầu có h́nh ảnh tiêu chân răng cửa sữa số 1 và 2

http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/7%20Year%20Old%20Boy.jpg                http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%207%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 6  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đă mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đă mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.  Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào. Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 6  tuổi trên xương hàm, trẻ đă mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  kư hiệu bằng màu xanh trong miệng, Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng.
   H́nh ảnh tiêu chân răng cửa sữa số 1 và 2 nhiều hơn Hàm răng sữa khi bắt đầu xuất hiện răng vĩnh viễn đầu tiên đến khi thay chiếc răng sữa cuối cùng gọi là Hàm hỗn hợp

http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/9%20Year%20Old%20Boy.jpg               http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%209%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 7 năm tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đă mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và răng cửa vĩnh viễn số 1đă mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng. Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào ở tất cả các chân răng sữa c̣n lại. Và Sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ trai 7 năm tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đă mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3 và răng cửa vĩnh viễn số 1, số 2 hàm dưới đă mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.  Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào ở tất cả các chân răng sữa c̣n lại


http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/10%20Year%20Old%20Boy.jpg            http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2010%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 9  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, số 6 đă mọc và bị hỏng do sâu răng. Răng vĩnh viễn số 5, số 4, răng sữa số 3, răng cửa vĩnh viễn số 2, 1 đă mọc. Dưới chân răng sữa số 3 là mầm răng vĩnh viễn số 3. Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào ở chân răng số 4 sữa c̣n lại. Và Sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ trai 9 tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đă mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3 và răng cửa vĩnh viễn số 2, số 1  đă mọc. Dưới chân 3 răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.

Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào ở các chân răng sữa c̣n lại


http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/10%20Year%20Old%20Boy.jpg        http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2010%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 10  tuổi. Từ trái qua phải là mầm răng số 7, răng số 6 đă mọc, răng số 5 đang mọc, răng số 4, 3, 2, 1 vĩnh viễn đă mọc. Và sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ 10 tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 8, số 7, răng số 6 đă mọc. Răng sữa số 5 đang dần bị thay thế, Răng vĩnh viễn số 4, số 3 số 2, số 1  đă mọc.

Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn t́ vào ở răng sữa số 5 và 3
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Sperry%20Skull%2011-12%20Years%20Old.jpg          http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2012%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 11-12  tuổi. Từ trái qua phải hàm dưới là mầm răng số 8, răng số 7 và 6, 5 đă mọc. Và Sơ đồ hàm răng của trẻ trai lúc 11-12 tuổi. Từ răng số 6 trở ra đă tiếp khớp hoàn chỉnh giữa hàm trên và hàm dưới
http://nhakhoa126.com/hinhanh/logo_balan-01.png
126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM
Tel: 08 38 38 9660
Hotline: 0982 365 000
BÌNH LUẬN
Các bài viết liên quan
 • Quá tŕnh mọc răng và thay răng của bé
 • Giúp bé bớt đau khi mọc răng
 • Mọc răng khiến trẻ biếng ăn
 • Các nguyên nhân khiến bé chậm mọc răng
 • Mẹ ơi, con bị sâu răng!
 • Xử trí chấn thương răng sữa!
 • Làm ǵ khi răng sữa đổi màu?
 • Phát hiện sớm bé bị hỏng men răng
 • Tật nghiến răng ở trẻ nhỏ
 • Răng sữa là tạm thời nhưng rất quan trọng
 • Làm sao phát hiện sớm răng mọc lệch lạc ở trẻ em?
 • Những thói quen xấu khiến răng trẻ mọc lệch
 • Những lưu ư khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em
 • Cần sửa thói quen dùng kháng sinh chưa đúng
 • Dùng kháng sinh cho trẻ nhỏ - Chuyện không nhỏ
 • Chỉnh nha - Niềng răng là ǵ?
 • Sâu răng: Nguyên nhân và cách chữa
 • Làm ǵ nếu con bạn bị đau răng?
 • Sắm bàn chải đánh răng cho bé
 • Mối liên hệ chặt chẽ giữa răng sữa và răng vĩnh viễn
 • Hơn 80% trẻ sâu trên 6 răng sữa
 • Những thói quen phá hoại răng của bạn
 • Nha Khoa Thẩm Mỹ 126 tặng nhiều phần quà ư nghĩa cho khách hàng – bệnh nhân, nhân dịp Kỷ niệm 10 thành lập trung tâm
 • Làm ǵ nếu con bạn bị đau răng?
 • Tư vấn: răng sữa bị sâu có cần phải trám lại không? - Khương Ninh
 • Tại sao có người “lười đánh răng' mà răng vẫn tốt?
 • Trẻ dễ gặp nguy nếu tự nhổ răng ở nhà
 • Lưu răng sữa của con vào ngân hàng tế bào gốc
 • Cho trẻ ăn thức ăn có xơ để tránh sâu răng
 • Tôi đă dạy con tập đánh răng như thế
 • Cách hay để bé có hàm răng khỏe đẹp
 • Bố và con cùng đánh răng
 • Những mẹo khiến trẻ thích thú với việc đánh răng
 • Để đánh răng sáng và tối mỗi ngày là một niềm vui
 • Các thời điểm mọc răng ở trẻ em ở từng lứa tuổi
 • Răng dư - Tổng quan về chẩn đoán, phân loại và quản lư
 • Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi với chương tŕnh khuyến mại đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho bé
 • Một số h́nh ảnh răng dư - răng dị dạng cập nhật tại Nha khoa 126
 • Hơn 80% trẻ sâu trên 6 răng sữa
 • Sắm bàn chải đánh răng cho bé
 • Dùng kháng sinh cho trẻ nhỏ - Chuyện không nhỏ
 • Cần sửa thói quen dùng kháng sinh chưa đúng
 • Những lưu ư khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em
 • Làm ǵ khi răng sữa đổi màu?
 • Cách xử trí một số t́nh huống khi trẻ mọc răng
 • Vàng răng ở trẻ: nguyên nhân và cách pḥng tránh
 • Điều trị chỉnh h́nh răng hàm mặt cho trẻ: kiến thức về quá tŕnh điều trị
 • Tư vấn: Cháu 10 tuổi, bị bể 1/3 răng cửa - Phi Anh
 • Tư vấn: Chậm mọc răng vĩnh viễn - Nguyễn Thị Nga
 • Tư vấn: Trẻ 5 tuổi bị sâu răng - Thanh Hương (Hà Nội)
 • Câu hỏi về bênh thiểu sản men răng - Thúy Hằng (Hà Nội)
 • Tư vấn: Sâu răng ở trẻ em - Dương Thị Thủy (Bắc Giang)
 • Tư vấn: TRẺ 26 THÁNG TUỔI BỊ NHỨC RĂNG - Kim Hoàng (Long An)
 • Tư vấn: Có thể sử dụng thuốc đông y để chữa sâu răng cho trẻ em không? - Thanh Xuân (Đồng Nai)
 • Tư vấn: Răng sữa mọc lệch - Nguyễn Thị Huyền (Bắc Giang)
 • Tư vấn: răng vĩnh viễn của trẻ mới mọc mà có chấm màu đen - Bich Thanh (Hà Nội)
 • Tư vấn: sưng răng hàm sữa số 4 - Phương Hoa (Hải Pḥng)
 • Tư vấn: nho rang som co anh huong gi cho be ko - Huynh Nhu ( TP HCM )
 • Tư vấn: Bé 2 tuổi bị sâu răng hàm - Khuất Thị Mai (Hà Nội)
 • Tư vấn: sau rang - Anh Tu (Tuyên Quang)
 • Xin hỏi về việc : Răng thưa ở trẻ em - Lê Mai
 • Tư vấn: Bé 5 tuổi bị sâu răng hàm có được thay bằng răng khác không? - Nguyễn Văn Thụy (Bắc Giang
 • Tư vấn: Răng sữa bị găy 3 năm có mọc răng lại được không? - Mỹ Hạnh (TP HCM)
 • Tư vấn: cháu 17 tuổi, răng hàm bị sâu, tự nhổ có mọc lại được nữa không? - Nguyễn Thị Ngân (B́nh Định)
 • Tư vấn: Bé 6 tháng tuổi bị dư một cái răng cửa - Thanh Ngọc (TP HCM)
 • Tư vấn: Trẻ em bị sâu răng hàm số 4 và 5, có phải điều trị tủy không? - Kim Ngân (Hà Nội)
 • Tư vấn: răng sữa bị vỡ - Nguyễn Hà Linh (Hưng Yên)
 • Tư vấn: thêm cây răng chen giữa - Tung
 • Tư vấn: điều chỉnh răng khểnh cho bé 12 tuổi - Qui Long (TP HCM)
 • Tư vấn: Cháu bé 6 tuổi bị ngă dập miệng - Lan Phương (Hà Nội)
 • Tư vấn: vo rang - Ho Van Binh (Hà Nội)
 • Tư vấn: Con em 1 tuổi, h́nh như bị móm - Vũ Thị Hạnh (Đà Lạt)
 • Tư vấn: bé 4 tuổi sâu răng có nhổ đc ko - Xuân Hùng (Đồng Nai)
 • Tư vấn: 12 tuổi, răng nhổ rồi có mọc nữa không? - Bảo Linh (Hà Nội)
 • Tư vấn: Bé 8 tuổi chậm mọc răng - Đinh Thị Nhung (Hà Tĩnh)
 • Tư vấn khám răng - Hà Quốc Tài (TP HCM)
 • Tư vấn: Trẻ 8 tuổi bị găy răng cửa (răng vĩnh viễn), có c̣n mọc lại nữa không? - Doan Hue
 • Tư vấn: Bé bị mẻ răng cửa - Tuyết Minh (TP HCM)
 • Tư vấn: Răng bé bị đen - Ngọc Bích (Hà Nội)
 • Tư vấn: trẻ thay răng sớm có ảnh hưởng ǵ không? - Lê Biên (TP HCM)
 • Tư vấn: Bé 2 tuổi bị sâu răng - Nguyen Thi Hoa (Bắc Giang)
 • Tư vấn: có một răng ở giữa răng cửa điều trị như thế nào - Khoa (B́nh Thuận)
 • Tư vấn: sâu răng ở trẻ hơn 2 tuổi - Thanh Thảo (Thái Nguyên)
 • Tư vấn: răng sữa bị đổi màu - Ḥa Hiệp (Huế)
 • Tư vấn: răng trẻ bị mủn và ṃn dần - Phương Thảo (Bắc Ninh)
 • Tư vấn: rang vinh vien moc khi rang sua chua rung - Ngoc Truong (Hải Dương)
 • Tư vấn: răng cấm của bé 5 tuổi bị sâu - Thanh Tang (Tiền Giang)
 • Tư vấn Răng mọc dư ở trẻ có nên nhổ đi không? - Thanh Huy (TP HCM)
 • Tư vấn: bé bị thiểu sản men răng - Ngọc Diệp
 • Hỏi về mọc răng sữa ở trẻ em
 • Tư vấn: trẻ bị thiếu mầm răng phải làm sao? - Thu Hương (Bắc Ninh)
 • Tư vấn: ṃn răng ở trẻ nhỏ - Nguyễn Thị Phượng (Bắc Ninh)
 • Tư vấn: mọc răng - Nguyễn Thị Vân (Đồng Nai)
 • Tư vấn: bé bị ṃn răng và rụng dần - Trần Văn Thời (Thái B́nh)
 • Tư vấn: Bé 2 tuổi té găy răng - Kiều Oanh (B́nh Định)
 • .:Video Clips:.

  .: Lưu bút:.
  Hà Thu Trúc: "Nhờ Nha khoa 126, Trúc đă t́m lại được nụ cười của ḿnh"
  Bùi Quốc Hùng: "Cám ơn Bác sỹ Nha khoa 126"
  Nguyễn Thu Trang:"Cám ơn bác sỹ đă giúp em có hàm răng rất đeẹp và ưng ư"
  Dương Đức Hưng: " Thích thái độ nhiệt t́nh, tận tâm..."
  Thu Trang: Tôi cảm thấy rất hài ḷng với kết quả điều trị về mặt thẩm mỹ và chức năng răng miệng khác
  .:BÀI VIẾT MỚI:.
 • Quà tặng 20.11 - Cạo vôi răng miễn phí!
 • Nha khoa 126 tri ân khách hàng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10
 • Tri ân khách hàng nhân dịp 30.4 & 1.5
 • Hàm răng người co dần theo thời gian
 • Điều trị chỉnh h́nh răng hàm mặt cho trẻ: kiến thức về quá tŕnh điều trị
 • Điều trị chỉnh h́nh răng hàm mặt cho trẻ: khái niệm và thời điểm
 • Vàng răng ở trẻ: nguyên nhân và cách pḥng tránh
 • Ngă khi trèo cây, hàm răng khép chặt suốt 20 năm
 • Viêm quanh răng - tai họa thứ 3 của loài người
 • Lợi ích của chỉ tơ nha khoa
 • Cách xử trí một số t́nh huống khi trẻ mọc răng
 • Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh về răng miệng
 • Kem đánh răng không thể làm trắng răng
 • U răng
 • Viêm răng gây nhiều biến chứng nguy hiểm  \r\n \r\n \r\n \r\n

  Copyright @ 2011 By Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ 126 All right reserved
  Phát triển bởi Huynh Duc Media
  Giấy phép hoạt động số: 3970/CNHH.YTN Ngày 24 tháng 6 năm 2006
  Địa chỉ:
  126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM
  Hotline: 0937. 999. 126
  Email: nhakhoathammy126@gmail.com
  Website: nhakhoa126.com - nhakhoa126.net
  Fb/@nhakhoa126

   Các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui ḷng không tự chẩn đoán và điều trị.