Like... :))
Trang chủ Điều trị nha khoa Chi tiết
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon
.:T́m kiếm:.
nhakhoa126.com
Google
.:Điều trị cho trẻ em:.

\r\n\r\n
\r\n
\r\n


Một số h́nh ảnh khách hàng trám đắp mặt men răng - Veneer Composite tại Nha Khoa 126

( Ngày đăng: 02-07-2018 )

http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/nha-khoa-kham-rang.jpgMột hàm răng trắng sáng, đều đặn, khỏe mạnh là mong ước hoàn toàn chính đáng, thiết yếu của tất cả mọi người. Hơn cả vẻ đẹp, hàm răng đều đặn, trắng sáng biểu thị cho sức khỏe của không những về thể chất mà c̣n là sự tươi tắn của tinh thần trong sự giao tiếp hàng ngày.

Nhưng không phải ai cũng được cha mẹ 'cho' một một hàm răng như mong ước.

Với công nghệ trám răng kỹ thuật nano của nha khoa hiện đại ngày nay, hầu hết tất cả mọi người sẽ thỏa được ước mong đó, khi bước chân vào thế giới nha khoa diệu kỳ...

 http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-25.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-24.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-28.jpg
 
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-29.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-lethanhthuy01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-lethanhthuy02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-03.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-vernee-composite-ca-si-tuyetnhu-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-vernee-composite-ca-si-tuyetnhu-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-vernee-composite-ca-si-tuyetnhu-04.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-vernee-composite-ca-si-tuyetnhu-luubut.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-vernee-composite-ca-si-tuyetnhu.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg

 
 
http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-06.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-tram-dap-mat-07.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-dap-mat-men-rang-banchithao-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-dap-mat-men-rang-banchithao-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-cuc-den-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-cuc-den-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-binh-thuong-de-chinh-sua-hinh-dang-01 http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-binh-thuong-de-chinh-sua-hinh-dang-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-co-mau-xam-den-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-co-mau-xam-den-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-den-do-nhiem-khang-sinh-chi-Lac-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-den-do-nhiem-khang-sinh-chi-Lac-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-phu-men-rang-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/nha-khoa-126-tram-dap-mat-phu-men-rang-02.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-thuy-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-thuy-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-thuy-03.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-thuy-04.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-quang01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-quang02.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-quang03.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-quang04.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tu-van-tram-dap-mat-DJ-Nam-Ha-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tu-van-tram-dap-mat-DJ-Nam-Ha-02.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-thua-chi-Thuy-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-thua-chi-Thuy-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-thua-chi-Thuy-03.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-thua-chi-Thuy-04.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-co-huong-nha-trang-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-veener-composite-co-huong-nha-trang-02.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-den-anh-Dung-Nhi-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-den-anh-Dung-Nhi-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-cho-rang-den-anh-Dung-Nhi-03.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Luu_but/nha-khoa-126-dung-nhi-luubut.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nhakhoa126-tram-dap-mat-vkm-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nhakhoa126-tram-dap-mat-vkm-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nhakhoa126-tram-dap-mat-vkm-lubut.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpghttp://nhakhoa126.com/hinhanh/hinh-ve/rang-di-xe-dap.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-Huong-Nghe-An-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-Huong-Nghe-An-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-Huong-Nghe-An-03.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nnha-khoa-126-tram-dap-mat-Huong-Nghe-An-04.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-Huong-Nghe-An-05.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-tuyet-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-tuyet-02.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-tuyet-03.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trangnha-khoa-126-tram-dap-mat-tuyet-04.jpg

http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-tuyet-05.jpg


http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-thom-01.jpg http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-126-tram-dap-mat-thom-02.jpg
http://nhakhoa126.com/hinhanh/Tram-rang-Tay-trang/nha-khoa-ba-lan-tram-dap-mat-thom03.jpg

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật
http://nhakhoa126.com/hinhanh/logo_balan-01.jpg
BÌNH LUẬN
Các bài viết liên quan
 • Tư vấn: Tẩy trắng răng và trám đặp mặt? - Kim Huệ
 • Một số h́nh ảnh khách hàng trám đắp mặt men răng - Veneer Composite tại Nha Khoa 126
 • Những phương pháp điều trị thẩm mỹ, làm trắng cho những răng bị bất thường về men răng
 • Những phương pháp tẩy trắng răng hiện đại
 • Tư vấn: Tẩy trắng răng và trám đặp mặt? - Kim Huệ (Quận 11 - TP HCM)
 • Tư vấn: răng cửa nằm ngang và hàm răng bị vàng - Nhu (Đắc Lắc)
 • Tư vấn: đắp mặt răng (tráng men răng) - Như Phan
 • Tư vấn: Cách chữa răng bị đen do chấn thương - châu thắng
 • Tư vấn: tay trang rang - vu tuan phat
 • Tư vấn: Tráng men răng - Thanh Bao (TP HCM)
 • Tư vấn: Răng bị nhiễm kháng sinh có tẩy trắng được? - Hồng Hạnh
 • Tư vấn: Tẩy trắng răng không ê buốt - Trần Tiến
 • Tư vấn: răng bị đen có làm trắng được không? - Nguyễn Thị Giang (đăk lăk)
 • Tư vấn: Răng hô và men răng xấu - Dương Thị Toan
 • Tư vấn: răng xỉn màu và bị rỗ - Ha Thi Tam (Hà Nội)
 • Tư vấn: Tôi 50 tuổi muốn chỉnh sửa lại hàm răng cho đều và trắng - Vu Cong Quang (Nam Định)
 • Tư vấn: làm trắng răng - Kim Ly (Thanh Hóa)
 • Tư vấn: răng có màu - Trí Nhân
 • Tư vấn: trang men rang - Minh Ha (Thái B́nh)
 • Tư vấn: tay trang rang - Mộng Tuyền (Đồng Nai)
 • Tư vấn: Tẩy trắng răng cho răng đă trám và rút tủy? - Nguyễn Thị Hương (Hà Nội)
 • Tư vấn: Bệnh Thiểu sản men có chữa được không - Hanh (FB)
 • Tư vấn: Răng bị nhiễm Fluor - Mỹ Lương (Hà Nội)
 • Tư vấn: Bọc sứ thẩm mỹ cho răng bị nhiễm kháng sinh - T.G
 • Tư vấn: trang men răng - Ba Thiet (Nghệ An)
 • Tư vấn răng - Trà My (Hà Nội)
 • Tu van rang - Nguyen Thanh (Thủ Đức - TP HCM)
 • Tư vấn: Cháu có răng cửa hỏng men răng, cháu muốn làm trắng th́ được tư vấn là bọc răng sứ - Le Thao (Nam Định)
 • Tư vấn: Rang su bi e buot thoi gian dai - Phan Que Chi (An Giang)
 • Tư vấn tẩy trắng răng bị bể và xỉn màu - Nguyễn Hương (Hà Nội)
 • Tư vấn: Lam trang rang - Ánh Nguyệt (Đồng Tháp)
 • .:Video Clips:.

  \r\n
  \r\nThs. Bs Nguyễn Bá Lân trực tiếp điều hành\r\n
  \r\n
  - Thời gian làm việc: \r\n
  + Từ 8h - 20h từ Thứ 2 đến Thứ 7\r\n
  + Từ 8h - 18h CN)\r\n
  + Ngày Lễ làm việc b́nh thường\r\n
  Quư khách vui ḷng đặt lịch hẹn trước khi đến điều trị để được phục vụ chu đáo hơn
  .: Lưu bút:.
  Mai Nguyễn (China): " Tôi rất cám ơn và khâm phục tŕnh độ chuyên môn của bác sĩ tại đây"
  Huỳnh Quyên: "Cám ơn Nha khoa 126 thật nhiều!!!"
  Kiều Riu (Gia Lai): " Cám ơn Nha khoa 126 đă sửa răng cho em"
  Châu Mỹ Duyên (Kiên Giang): "Cám ơn bác sỹ vui vẻ nhiệt t́nh giúp em có nụ cười mới tự tin yêu đời"
  Lê Thanh Hoa (Canada): "Tôi yêu ông bác Bá Lân và các cô nhân viên rất nhiệt t́nh"
  Trịnh Thảo Duyên (Đà Lạt): "Nhờ sự nhiệt t́nh của mọi người mà em có một hàm răng chắc khỏe đều đặn như mong muốn"
  Bảo Bảo: "Nụ cười rạng rỡ giúp ḿnh rất tự tin trong công việc và cuộc sống"
  Ḥa Thượng Thích Vĩnh Minh: "Nha khoa 126 là nơi đáng tin cậy"
  Hồng Nhung: "Chúc Nha khoa 126 luôn luôn đầy khách"
  Trần Mai Lâm Hồng Lư: "Các bạn đă nhiệt t́nh chăm sóc giúp răng ḿnh trắng sáng và tự tin"
  Nguyễn Thị Kim Thanh: "Có một nụ cười duyên với răng khểnh là sự may mắn của em trước khi em đi thi âm nhạc"
  Nguyễn Ngọc Thanh: "Bác sỹ và nhân viên Nha khoa 126 đă thật sự nhiệt t́nh và trách nhiệm"
  Hà Thu Trúc: "Nhờ Nha khoa 126, Trúc đă t́m lại được nụ cười của ḿnh"
  Bùi Quốc Hùng: "Cám ơn Bác sỹ Nha khoa 126"
  Trần Hạnh Phúc:" Tôi 82 tuổi và rất an tâm khi điều trị tại Nha khoa 126"
  Nguyễn Thu Trang:"Cám ơn bác sỹ đă giúp em có hàm răng rất đeẹp và ưng ư"
  Nguyễn Thanh Hồng Thảo - Bs BV Nhi Đồng 1: "Sự chuyên nghiệp giúp cho quá tŕnh trị liệu nhanh chóng, ít đau và nhẹ nhàng"
  Dương Đức Hưng: " Thích thái độ nhiệt t́nh, tận tâm..."
  Vũ Duy Long: "Sau tai nạn tôi tưởng chừng đă không c̣n đủ tự tin để giao tiếp"
  Lư Thị Mai (Biên Ḥa): "Nếu ai có hỏi làm răng th́ tôi sẽ chỉ đến Nha khoa 126!"
  Hồng Hạnh: Nha khoa 126 của Bác sĩ làm việc nhiệt t́nh, hiệu quả và chuyên nghiệp.
  Thu Trang: Tôi cảm thấy rất hài ḷng với kết quả điều trị về mặt thẩm mỹ và chức năng răng miệng khác
  Khánh Ngân: Xin chúc Nha Khoa 126 ngày càng phát triển hơn và đem thật nhiều nụ cười xinh đẹp đến cho mọi người .
  Nguyễn Khắc Minh: Bác Sĩ tay nghề tuyệt vời .
  Huyền Trang (Tiếp viên Hàng không): "Răng có đẹp th́ đời mới vui !"
  Bé Thu Tâm: "Xin chân thành cám ơn Nha khoa 126 đă tận t́nh giúp đỡ em trong quá tŕnh điều chỉnh răng do bị mẻ v́ tai nạn xe"
  Cô Phan Thị Hoàng: "Đến Nha khoa 126, vừa có hàm răng đẹp, vừa được quen các cháu rất dễ thương!"
  Bé Kim Ngân: "Con thích đến pḥng nha của Bác Lân v́ bác nhổ răng không đau và trong pḥng có nhiều bức tranh đẹp!
  Trần Thị Ngọc Mai: Nha khoa 126 điều trị rất tận t́nh và chu đáo
  Danh hài Bảo Chung: Nha khoa 126 Sạch - Trắng - Đẹp!
  Bác sĩ Nguyễn Xuân Cầm - Nguyên PGĐ Sở Y tế TP HCM
  Phạm Thị Ngọc Hiếu: "Tôi thực sự rất bất ngờ về vẻ đẹp của hàm răng mới. Đặc biệt tôi c̣n có răng khểnh mới nữa!
  Trịnh Thị Lanh (Úc): "Sau khi gặp bác sỹ NK 126, tôi có hàm răng đẹp và rất tự nhiên. Mẹ tôi cũng rất hài ḷng v́ sự thay đổi này ở tôi!"
  Kỹ sư Phần mềm Kim Hoa: " Nhờ NK126, tôi đă luôn tự tin khi cười và giao tiếp!"
  Hotboy Hồ Vĩnh Khoa: "Nhờ Nha khoa 126 mà ḿnh có nụ cười rạng rỡ và hoàn hảo hơn!"
  Đạo diễn Vũ Ngọc Đăng: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời Bs Lân cùng đóng phim!"
  Danh hài Tấn Beo: "Tấn Beo đă đến nơi này. Chúc cho Nha sỹ lúc nào cũng vui!"
  Một kỷ niệm đáng nhớ về hàm răng đẹp măi măi!
  Nguyễn Tùng: "Tại Sài G̣n, Nha khoa 126 không lớn nhưng điều trị rất tuyệt vời!"
  Danh Hài Dũng Nhí: "Nhờ Nha khoa 126, ḿnh có thể tự tin cười thân thiện trước công chúng"
  Lâm Chí Dũng: "Bé nhà tôi rất thích được điều trị tại Nha khoa 126 v́ Bs và các cô rất quư bé"
  Hồ Hùng: "Chọn Nha khoa 126, tôi thấy ḿnh đă lựa chọn đúng!"
  Hùng Lê (USA): "Thành thật cám ơn"
  Siêu Mẫu Hoàng Oanh: "Nhân viên ân cần. Tôi rất hài ḷng"
  Siêu mẫu Diệp Lâm Anh: "Chúc Nha khoa 126 năm mới An khang - Thịnh vượng"
  DVĐA Trúc Mai: "Nha khoa 126 làm việc rất hiệu quả, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp"
  DVĐA La Quốc Hùng: " Nha khoa 126 đă giúp cho ḿnh tự tin hơn rất nhiều vào nụ cười nay đă bước ra ánh sáng"
  DVĐA Lương Mạnh Hải: " Cám ơn Bs Lân - người luôn dành cho tôi sự quan tâm tận t́nh tuyệt đối!"
  Thầy thuốc Ưu tú - Bs Trần Sĩ Tuấn - TBT Báo Sức khỏe & Đời sống
  Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân: "Làm răng tại NK126 như đi Spa"
  .:BÀI VIẾT MỚI:.
 • Viêm tủy ph́ đại
 • Lồi xương -Torus, exostose
 • Tai biến thủng ống tủy trong quá tŕnh tạo h́nh
 • Sức mạnh Toàn Răng (Truyện ngụ ngôn của Ngọc Hà)
 • Hạch sưng, đau có phải trọng bệnh?
 • Nha chu
 • Một số h́nh ảnh bệnh nhân điều trị răng sứ tại Nha khoa 126 (tiếp theo)
 • Cười rạng rỡ - Đón Giáng Sinh – Rinh quà tặng cùng Nha Khoa 126
 • Răng tháo lắp
 • Quà tặng 20.11 - Cạo vôi răng miễn phí!
 • Lưu bút
 • Rộ trào lưu... "độ răng" kỳ dị trong giới trẻ
 • Fan “Nhật thực” “nghiện” răng ma cà rồng
 • Teen Mỹ đua nhau làm răng nanh giả giống... ma cà rồng
 • Chơi Halloween theo cách của Nha sĩ!  \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n
  \r\n

  Copyright @ 2011 By Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ 126 All right reserved
  Phát triển bởi Huynh Duc Media
  Giấy phép hoạt động số: 3970/CNHH.YTN Ngày 24 tháng 6 năm 2006
  Địa chỉ:
  126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM
  Hotline: 0937. 999. 126
  Email: nhakhoathammy126@gmail.com
  Website: nhakhoa126.com - nhakhoa126.net
  Fb/@nhakhoa126

   Các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui ḷng không tự chẩn đoán và điều trị.