NHA KHOA THẨM MỸ BÁ LÂN 126
___nụ cười của bạn - đam mê của chúng tôi___


.:126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1:.


 

Các thời điểm mọc răng ở trẻ em ở từng lứa tuổi


Khi bạn gặp phải tình trạng tương tự và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nó, đừng ngần ngại, hãy email cho chúng tôi theo địa chỉ nhakhoathammy126@gmail.com. Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp tại đây. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/1.jpg  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/2.jpg
 X-quang hàm trên và dưới trẻ sơ sinh và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ sơ sinh trên xương hàm
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/1%20year%20old%20girl(1).jpg             http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%201%20year.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 6 tháng tuổi.Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 6 tháng tuổi trên xương hàm, có thể thấy thân răng sữa cửa giữa số 1 dưới và trên được ký hiệu bằng màu xanh đã nhô lên trong miệng. Răng cửa dưới thường mọc trước. Mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/7.jpg                  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%201%20year.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 9 tháng tuổi vàSơ đồ mầm răng sữa trẻ 9 tháng tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc răng cửa sữa số 1 và 2 hàm trên và dưới ký hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ) mầm răng sữa số 5, 4, 3, thân răng sữa số 2, 1
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/2%20year%20old%20girl.jpg                    http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%203%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 1  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), mầm răng sữa số 5 và răng sữa số 4 đã mọc trong miệng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 1 tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc răng cửa sữa số 1, 2 và răng hàm sữa số 4  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ) mầm răng sữa số 5, răng số 4 ( đã mọc ), mầm răng sữa số 3, răng sữa số 2, số 1
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/3%20years%20old%20girl.jpg             http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%203%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 2  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ),  răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đã mọc trong miệng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 2 tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng, mầm răng vĩnh viễn màu vàng trong xương hàm. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn sô 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa số 5, 4, 3, 2, 1
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/4%20years%20old%20boy.jpg                 http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%204%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ gái 3  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đã mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 3  tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng. Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1, Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/5%20year%20old%20boy.jpg                    http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%205%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 4  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đã mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 4  tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng,  Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng.
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/6%20year%20old%20boy.jpg                  http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%206%20years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 5  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 7, số 6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ). Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đã mọc trong miệng. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng. Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 5  tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng, Theo thứ tự từ Trái sang Phải trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn số 7 ( sẽ mọc lúc 12 tuổi ) và số  6 ( sẽ mọc lúc 6 tuổi ), chân các răng sữa 5, 4, 3, 2, 1. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng. Bắt đầu có hình ảnh tiêu chân răng cửa sữa số 1 và 2
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/7%20Year%20Old%20Boy.jpg                http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%207%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 6  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đã mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và 1 đã mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.  Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào. Và Sơ đồ mầm răng sữa trẻ 6  tuổi trên xương hàm, trẻ đã mọc đủ răng cửa sữa số 1, 2 , 3, 4 và 5  ký hiệu bằng màu xanh trong miệng, Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng có màu vàng.   Hình ảnh tiêu chân răng cửa sữa số 1 và 2 nhiều hơn Hàm răng sữa khi bắt đầu xuất hiện răng vĩnh viễn đầu tiên đến khi thay chiếc răng sữa cuối cùng gọi là Hàm hỗn hợp
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/9%20Year%20Old%20Boy.jpg               http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%209%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 7 năm tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đã mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3, 2 và răng cửa vĩnh viễn số 1đã mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng. Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào ở tất cả các chân răng sữa còn lại. Và Sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ trai 7 năm tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đã mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3 và răng cửa vĩnh viễn số 1, số 2 hàm dưới đã mọc. Dưới chân các răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.  Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào ở tất cả các chân răng sữa còn lại
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/10%20Year%20Old%20Boy.jpg            http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2010%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 9  tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, số 6 đã mọc và bị hỏng do sâu răng. Răng vĩnh viễn số 5, số 4, răng sữa số 3, răng cửa vĩnh viễn số 2, 1 đã mọc. Dưới chân răng sữa số 3 là mầm răng vĩnh viễn số 3. Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào ở chân răng số 4 sữa còn lại. Và Sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ trai 9 tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 7, răng số 6 đã mọc. Răng sữa số 5, số 4, 3 và răng cửa vĩnh viễn số 2, số 1  đã mọc. Dưới chân 3 răng sữa trong xương hàm là mầm răng vĩnh viễn tương ứng.Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào ở các chân răng sữa còn lại
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/10%20Year%20Old%20Boy.jpg        http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2010%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 10  tuổi. Từ trái qua phải là mầm răng số 7, răng số 6 đã mọc, răng số 5 đang mọc, răng số 4, 3, 2, 1 vĩnh viễn đã mọc. Và sơ đồ răng hàm trên và dưới trẻ 10 tuổi. Theo thứ tự từ Trái sang Phải là mầm  răng vĩnh viễn số 8, số 7, răng số 6 đã mọc. Răng sữa số 5 đang dần bị thay thế, Răng vĩnh viễn số 4, số 3 số 2, số 1  đã mọc.Hiện tượng tiêu chân răng sữa do thân răng vĩnh viễn tì vào ở răng sữa số 5 và 3
http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Sperry%20Skull%2011-12%20Years%20Old.jpg          http://nhakhoa126.com/hinhanh/moc-rang/Age%2012%20Years.jpg
X quang xương và răng hàm trên và dưới trẻ trai 11-12  tuổi. Từ trái qua phải hàm dưới là mầm răng số 8, răng số 7 và 6, 5 đã mọc. Và Sơ đồ hàm răng của trẻ trai lúc 11-12 tuổi. Từ răng số 6 trở ra đã tiếp khớp hoàn chỉnh giữa hàm trên và hàm dưới
http://nhakhoa126.com/hinhanh/logo_balan-01.png
126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCMTel: 08 38 38 9660Hotline: 0982 365 000
Website thuộc  Công ty TNHH TM Bá Lân.
MST:0312553345.
Địa chỉ: 126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38 38 9660 - Hotline: 0937 999 126
© Copyright 2021 By nhakhoa126.com
Nụ cười của bạn | Đam mê của chúng tôi
THIẾT KẾ BỞI HTM.WIKI